ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ
ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ
Οι άνδρες κινδυνεύουν περισσότερο απ' ότι οι γυναίκες να εμφανίσουν μερική απώλεια μνήμης,

που μπορεί να οδηγήσει σταδιακά σε Αλτσχάιμερ.

Πρόσφατη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Αγγλία έδειξε, πως παρά το γεγονός ότι οι περισσότερες περιπτώσεις άνοιας εμφανίζονται σε γυναίκες, οι άνδρες διατρέχουν διπλάσιο κίνδυνο να χάσουν τη μνήμη τους και να εμφανίσουν εκφυλισμό άλλων εγκεφαλικών ικανοτήτων, όπως ο σχεδιασμός και η διεκπεραίωση απλών καθημερινών συνηθειών.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, περίπου το 50% των ανθρώπων που εμφανίζει μερική γνωστική εξασθένηση παρουσιάζει στην πορεία Αλτσχάιμερ ή κάποια άλλη μορφή άνοιας. Σε ό,τι αφορά στην ήπια γνωστική εξασθένηση, το άτομο αντιμετωπίζει προβλήματα με την απλή μνήμη και τον τρόπο έκφρασης του λόγου.

 

All rights reserved by Envelop.gr